حجاب از نظر ادیان و ملل

در حالی که بدحجابی و بی حجابی در جهان شیوع پیدا کرده و بر اثر همین کار، فساد و بی بند و باری ، بسیاری از کشورهای دنیا را فرا گرفته‌، عده‌ای گمان می کنند که حجاب مخصوص دین مقدس اسلام و بعضی از ادیان الهی است؛ در حالی که این توهم و گمان صحیح و شایسته نیست؛ زیرا آنچه به طور خلاصه می توان گفت حجاب از نظر ادیان و ملل این است که تمام ملل و مردم جهان زنانشان دارای حجاب بوده اند؛ اگرچه در کیفیت پوشش فرق داشته اند.

حجاب از نظر ادیان و ملل

صفت حیا و عفت در زن و غیرت در مرد یک امر فطری است

که خداوند غیور این دو صفت و سایر صفات را هنگام خلقت در ذات انسان قرار داده است؛

بنابراین زن از نظر فطری و طبیعی ،عفت و پاکدامنی را دوست دارد

و از بی عفتی و برهنگی نفرت دارد؛

هرچند به موجب نداشتن اعتقاد و ایمان قوی به خداوند بزرگ و روز قیامت و نداشتن تربیت صحیح و کمبودهای روانی و نیز به سبب گرفتار شدن در دام شیطان و مردان شیاد و غرق شدن در گناهان، دل بعضی از زنان سیاه گردیده و غبار ظلمانی جلوی نور فطرت آنها را پوشانده است به گونه‌ای که با چشم بصیرت نمی توانند راه خداوند بزرگ را از راه شیطان تشخیص دهند و متأسفانه چنان در گرداب لجنزار گناه فرو رفته اند که به چیزی جز شهوات نمی اندیشند.

حجاب از نظر ادیان و ملل

حجاب در یهودیان

پوشش در زنان تا آنجا حائز اهمیت است که ویل دورانت (متفکر اروپایی ) می گوید:

یهودیان هم آن را جزء اصول اولیه زنان خود می پنداشتند و عمل به آن را از واجبات دین خود قرار داده بودند.

تورات در مورد عذاب زنان بی تقوا می گوید:

از این جهت که دختران صهیون متکبر هستند و با گردن افراشته و غمزه های چشم راه می‌روند و به ناز می خرامند و به پاهای خویش خلخال ها می بندند خداوند فرق سر دختران صهیون را کل (کچل) خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود و در آن روز خداوند زینت، خلخال ها،پیشانی بندها و هلالها را دور خواهد کرد و گوشواره‌ها، دستبندها، رو بندها، دستارها، زنجیرها، کمربندها، عطردان ها، تعویذها، انگشترها، حلقه های بینی، رخوت نفیسه ها، رداها، شال‌ها، کیسه‌ها، آینه‌ها، کتان نازک، عمامه‌ها و برقُعها را واقع می‌شود که به عوض عطریات عفونت خواهد شد و به عوض کمربند ریسمان و به عوض مویهای بافته کلی (کچلی) و به عوض سینه‌بند زُنّارِ پلاس و به عوض زیبایی سوختگی خواهد بود.

حجاب از نظر مسیحیت

مسیحیت در اروپا و جهان در مورد پوشش، نظریه مثبت خود را اعلام کرده‌اند و حتی بر آن پای‌بند هستند و بزرگان مسیحیت آن را چنین بیان می کنند:

گلمت وترتولیان می‌گوید:

زن باید کاملاً در حجاب و پوشیده باشد اِلا آنکه در خانه است‌؛

زیرا فقط لباسی که او را می‌پوشاند می‌تواند از خیره شدن چشم‌ها به سوی او مانع گردد.

زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش به گناه وادار نماید.

برای زن مؤمن عیسوی و در نظر خداوند پسندیده نیست که به زیور آراسته گردد

و حتی زیبایی طبیعی آن باید با اختفا و فراموشی آن، از بین برده شود؛

زیرا برای بینندگان خطرناک است.

درست کردن موی سر و آرایش کردن آن و تنظیم آن‌ها در آیینه فقط از خصوصیات زن زنانی است که شرم و حیا را از دست داده‌اند.

… موهایت را به رنگ‌های مختلف در نیاور، خلخال طلا نبند و صورت ظاهری خود را تغییر نده.

بخوانید : حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در شریعت زرتشت

در شریعت زرتشت حرف اول را با پوشش زنان و دختران خود عمل می‌کردند و آن را عملکردی مثبت در دین خود می‌دانند،

چنان‌که پوشش در زرتشت به این صورت بیان شده است:

«در کیش آریایی ، زنان محترم محجوب بوده اند. زنان محترم ایران برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد حدودی که آن‌ها را از زنان عادی و طبقه چهارم امتیاز دهد صورت خود را می‌پوشاندند و گیسوان خود را پنهان نگه می داشتند.»

بخوانید: حجاب در آیین زرتشت

 حجاب نزد برهمائیان

پوشش نزد دین برهمائیان از اصول خاصی پیروی می‌شد و بر آن معتقد و پای‌بند بودند و آن را جزء واجبات دین مطرح می‌کردند؛

چنان که اصول آن را چنین بیان کرده اند:

«حجاب نزد براهمه روش خاصی داشت و زن حق نداشت از منزلش بیرون برود و نیز هیچ مردی جز آن محارمی که دین معرفی کرده بود حق نداشت او را ببیند و بشناسد.»

 حجاب نزد بوداییان

پوشش نزد بوداییان به همان روش ادیانی دیگر وجود داشته و در عصر جدید هم طبق سنت خودشان آن را یکی از اصول دین و آبروی خود تلقی می‌کنند؛

چنان‌که اصول آن را چنین بیان می کنند:

«حجاب نزد بودائیان مانندی بر همائیان بود و تا امروز آثاری از حجاب براهمه نزد هندی‌ها باقی است.»

 حجاب نزد عرب‌ها

پوشش نزد عرب‌ها طبق همان سنت پیامبر به متابعت از مسلمانان شیعه است و چون کتاب آسمانی اکثر اعراب همان قرآن کریم است،

آن‌ها دستورات الهی را بر خود واجب دانسته و حفظ ناموس را با پوشش و حجاب از واجبات خود می‌شمارند؛

چنان‌که اصول اولیه آن‌ها به این شکل بیان شده است:

« از اشعار عرب در مورد زنان بدست می‌آید که حجاب نزد زنان اشراف و بزرگان آن‌ها رایج بوده ‌است،

تا جایی که روزی جوانی از طایفه بنی کنانه مزاحم زنی از قبیله بنی عامر می شود،

آن زن صدایش بلند می‌شود و همین مزاحمت باعث جنگ بین این دو طایفه می‌گردد.»

 حجاب در تورات

تورات و انجیل به دست بعضی از شاگردان حضرت موسی و عیسی نوشته شده و بر موضوع پاک‌دامنی و حجاب زن و دوری از هر ناز و عشوه گری جز در برابر شوهر تأکید نموده است.

تورات درباره رفقه دختر بتوئیل که با نامحرم برخورد می‌کند چنین می‌گوید:

رفقه چشمان خود را بلند کرد و اسحاق را دید و از شبر خود فرود آمد و از خادم پرسید:

این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می‌آید؟

خادم گفت: آقای من است. پس برُقُع (نقاب) خود را گرفته،خود را پوشاند.

تورات در مورد دختر موآبیّه می‌گوید:

بُو عَزْ بُروت گفت:

ای دخترم! مگر نمی‌شنوی ،به هیچ کشت زار ، دیگر برای خوشه ‌چینی مرو و از اینجا مگذر ، بلکه با کنیزان من در اینجا باش و چشمانت به زمینی که می‌درند نگران باش و در عقب ایشان برو.

آیا جوانان را حکم نکردم که تو را لمس نکنند؟ بُو عَز گفت:

 زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن آمده ‌است و گفت چادری که بر تو است بیاور و بگیر.

 حجاب در انجیل

آنچه سبب هدایت بشر شده کتاب‌هایی است که از سوی خدا به پیامبرانش نازل شده و هر کتابی تا نیامدن قرآن میان انسان‌ها جایگاهش حفظ شده و اطاعت از آن واجب بوده است؛ برای نمونه تورات به حضرت موسی نازل شد و هر آنچه خداوند بندگان را به آن دستور داده بود اطاعتش واجب بوده است؛

لذا سخن خداوند در یک هدف بوده است؛

اما از هنگامی ‌که قرآن نازل شد اطاعت قرآن، واجب و عمل کردن به آن الزامی شد؛

چنان‌که قرآن کامل‌تر از کتاب‌های دیگر پیامبران برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده است.

در انجیل چنین می‌فرماید:

اما سخنان شایسته را که تعلیم صحیح آن را به تو می‌گوید بگو، که مردان پیر هشیار و باوقار و خرد اندیش و در ایمان عفت وصبر صحیح باشند.زنان پیر در مسیر اخلاقی متقی باشند و نه غیبت‌گو و نه بنده شراب؛ بلکه معلمات تعلیم نیکو تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست باشند و خرد اندیش و عفیفه و خانه‌نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود.

 زنان ، خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز ، نه به زُلْف ها (موی سر و گیسو) و طلا و مروارید و لباس گران‌بها.

و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و مُتَحَلّی شدن به طلا و پوشیدن لباس ؛ بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد، روح حلیم و آرام که نزد خدا گران‌بها است؛ زیرا زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می‌کردند مانند ساره که مطیع ابراهیم بود.

اگر دست یا پایت تو را بلغزاند آن را قطع کرده ، از خود دور انداز؛

زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شل داخل حیات شوی از آن که با دو دست یا پا در نار (آتش) جاودانی افکنده شوی.

اگر چشمت تو را لغزش دهد آن را قَلْع کرده ، از خود دور انداز؛

زیرا تو را بهتر است با یک چشم وارد حیاط شوی از این‌که با دو چشم در آتش افکنده شوی.

شگفت این‌که قرآن کریم و تورات و انجیل فعلی مردم را از این گناهان برحذر داشته اند و کسانی که امروز ادعای پیروی از این دو پیامبر بزرگ را می کنند،

اگر راست می‌گویند باید به دستورهای کتاب مقدس‌شان عمل کنند؛

اما متأسفانه اکثر بی بند و باریهای زنان از جانب اینان به سراسر عالم سرایت کرده است.

نتیجه گیری درباره حجاب از نظر ادیان و ملل:

حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب ، دارای جایگاه خاصی است ، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و عفاف ، یک امر فطری است.

تمام ادیان آسمانی ، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده‌اند و جامعه بشری را بسوی آن دعوت کرده‌اند؛

زیرا لزوم پوشش و حجاب به‌طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است

و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است؛

پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *