حجاب در آیین مسیحیت

با عنایت به اینکه ادیان الهی از نظر تناسب با فطرت و احکام کلی ، جهت و سیره واحدی دارند؛ حجاب در آیین مسیحیت ، همانند دین زرتشت و یهود ، برای زنان امري واجب به شمار می آمده است.

حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در آیین مسیحیت در کتاب مقدس انجیل:

انجیل نه تنها در مواضع متعدد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است ، بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است درون انسان را نیز از تمایل به اعمال شهوت ، منزه سازد و بدین وسیله عفاف درون را ، پشتوانه مستحکم حجاب برون قرار دهد.

حدود و کیفیت پوشش زنان مسیحی

۱- لزوم عفت و خانه نشینی

۲- لزوم آراستگی به حیا ، نه آرایش ظاهری

۳- پرهیز از آرایش ظاهری بدن

۴- باوقار بودن و امین بودن زن

جرجی زیدان،دانشمند مسیحی می‌گوید :

«اگر مقصود از حجاب ،پوشانیدن تن و بدن است ، این وضع قبل از اسلام و حتی پیش از ظهور دین مسیح، معمول بوده است و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده است و آثار آن هنوز نیز در خود اروپا باقی مانده است.»

دستورات دینی پاپها و کاردینال های مسیحی

حواریون و پس از آن ها پاپ ها و کاردینال های بزرگ صدر اول که دستورات دینی آنان از طرف کلیسا و مذهب مسیحیت لازم الاجرا شمرده می شد با شدتی هرچه تمام‌تر زنان را به پوشش کامل و دوری از آرایش های جسمی فراخوانده اند.

زن باید کاملاً در حجاب و پوشیده باشد الا انکه در خانه خود باشد زیرا فقط لباسی که او را می پوشاند میتواند از خیره شدن چشم ها به سوی او مانع گردد .زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نماید. برای زن مومن عیسوی ،در نظر خداوند پسندیده نیست که به زیور آراسته گردد و حتی زیبایی طبیعی او باید بآ افتخا و فراموشی آن، از بین برده شود زیرا برای بینندگان خطرناک است.

تزیین موی سر و آرایش آن فقط از خصوصیات زنانی است که شرم و حیا از دست داده اند.

لانگدون دویس می گوید :

«یک چنین موجود سبک مغز شهوت انگیز و شیفته لباس و زینت را جز اینکه مرد در خانه محفوظ و مقفل نگه دارد راه دیگری نخواهد داشت.»

بر اساس آنچه از کتاب مقدس نقل گردید:

  • پوشاندن موی سر و صورت
  • پرهیز از آرایش و زینت آلات
  • و تزیین موی سر یا رنگ کردن آن
  • لزوم سکوت
  • و دوری از اختلاط و نگاه به نامحرمان

از نظر دینی واجب و لازم و از وظایف و آداب مذهبی به شمار می آمده است.

سیره عملی زنان مسیحی

در میان مسیحیان و اروپاییان ، حجاب معمول و متعارف بوده و این عادت تا قرن سیزدهم سخت رایج بوده و از آن تاریخ به بعد روی به تخفیف گذاشت.همچنین در تورات و انجیل به این مطلب که زنان از روزگار قدیم چهره خود را با برقع می پوشانده‌اند اشاره شده است.

لاروس در ذیل کلمه خمار می گوید:

«زن یونانی وقتی از خانه بیرون می رفت خمار داشت با آن مانند بانوان امروزی شرق ، صورت خود را می پوشاند . دین مسیحی برای زن ، خمار را باقی نهاد ، وقتی وارد اروپا شد آن را نیکو شمرد .زن ها در کوچه و وقت نماز خمار داشتند.در قرون وسطی خصوصا قرن نهم ، خمار رواج داشت ، آستین خمار شانه زن را پوشیده ، تقریبا به زمین می رسید. این عادت تا قرون سیزدهم باقی بود.»

طبق متون تاریخی ، دربر کردن چادر و پوشاندن چهره از طریق زنان مسیحی یکی از ارکان اخلاقی مذهب ، محسوب می شد و زنان مسیحی نه تنها از رعایت آن سرباز نمی‌زدند بلکه وضع به گونه‌ای بوده است که حتی تصور نمی کردند می‌توان آن را کنار گذاشت .و به تنها کاری که برخی از زنان انجام می دادند ، آن بود که روبند های خود را تزئین می نمودند که آن هم از طرف بزرگان دین به شدت تقبیح و مورد شماتت قرار می‌گرفت.

  • زنان فقط در صورتی خویشان و دوستان خود را ملاقات کنند و در جشن های مذهبی و تماشاخانه حضور یابند که کاملا در حجاب و تحت مراقبت باشند.
  • در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند که کسی از درون پنجره به آنان نظر اندازد.
  • بیشتر عمراشان در حرم سرایی که در عقب خانه است می گذرد، هیچ مردی حق ورود به آنجا را ندارد .
  • زنان باید وقتی که شوهرانشان مهمان دارند ، از ظاهر شدن خودداری کنند.

ویل دورانت در مورد عرف و عادت و دوری از هرگونه اختلاط زن و مرد در میان مسیحیان می‌نویسد:

«در کلیسای یونانی و گاهی هم در کلیسای لاتین مرسوم بود

که حین اجرای این آداب (مذهبی) افراد ذکور و اناث هر کدام در جای مجزا سکون کنند.»

و در آخر در مورد حجاب در آیین مسیحیت می توان گفت :

مسیحیت نه تنها احکام شـریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نـداده؛ بلکه در برخی موارد ،

قدم را فراتر نهاده و با تأکید بیشتري وجوب حجاب را مطرح ساخته است؛ زیرا :

در شـریعت یهود:

تشکیل خانواده و ازدواج، امري مقدس محسوب می شده ؛

و حتی در کتاب و تاریـخ تمـدن آمـده است که ازدواج در سن بیست سالگی اجباري بوده است.

اما از دیدگاه مسـیحیت :

تجرد، مقدس شـمرده شده است، جاي هیچ شـبهه اي باقی نخواهد ماند که براي از بین رفتن تحریک و تهییجه این مکتب، زنان را به رعایت پوشش کامل و دوري از آرایش و تزیین به صورت شدیدتري فرا خوانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.