چرا چادر مشکی

از نظر علمی، ثـابت شـده که رنـگ مشـکی موجب افسـردگی و کسـالت می شود. با این حال چرا چادر مشکی برای بانوان توجیه شده و آنان را تشویق و ترغیب به اسـتفاده  از آن می کنند؟

چرا چادر مشکی

در پاسـخ به این سوال می توان گفت :

در صـحت این ادعا که رنگ مشـکی ایجاد افسـردگی و انزوا می کنـد تردیـد هست؛

و موارد زیادي وجود دارد که این فرضیه را نقض می کند.

اگر این ادعا را قبول کنیم باید بپذیریم که استفاده مردم مسلمان و علاقه مندان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت از لباس سیاه در ماه هاي محرم و صفر، ایام فاطمیه و سایر مناسبت ها آنان را افسرده می سازد،

در حالی که قضـیه کاملا برعکس است و شـور، شـعور، انگیزه، انرژي، نشـاط معنوي، عشق سـرشار و حضور مؤثر اجتمـاعی عزاداران اهل بیت بسیار برجسته و قابل تأمل است.

بسیاري از افراد از کت و شلوار یا کفش مشکی استفاده می کنند و اتفاقا جزء شاداب ترین و با نشاط ترین افراد نیز به حساب می آیند.

اگر از نگاه روانشناسـی به این نکته دقت شود که :

“ممکن است کسانی که داراي افسردگی روانی هستند به رنگ تیره پناه ببرند”

نه اینکه رنگ تیره الزاما ایجاد افسردگی می کند.

و نهایتا اینکه، اگر رنگ مشکی موجب سلب نشاط و تحرك می شود،

در مورد چادر بیشتر براي طرف مقابل تأثیرگذار است، که همان مردان می باشند و این با فلسفه حجاب و جلوگیري از تحریک جنس مخالف کاملا هماهنگی دارد،

زیرا خود استفاده کننده از چادر معمولا کمتر آن را مشاهده می کند.

در هر جایی که رنگ مشکی استفاده می شود بسیار زیبا و پر مفهوم است،

اما وقتی برای چادر، از رنگ مشکی استفاده شود افسردگی آور و رنگ لباس متکبران می شود!!

گویی به همین دلیل که چادر مشکی بهترین لباس برای بانوان است شهدای عزیزمان که با بصیرت ترین افراد روزگار خودشان بودند بر روی رنگ مشکی چادر تأکید کردند.

همچنین در اسـلام الزامی به پوشـش چادر مشـکی نشده است.

این خود بانوان بودند که در صدر اسـلام پوشـش مشکی را براي خود انتخاب کردند و پیامبر اکرم (ص ) نیز آن را تایید نمودند.

بخوانید: رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی

چرا چادر مشکی ؟!

از نظر روانشناسـی رنگ مشـکی «صامت» است و برخلاف رنگ هاي دیگر محرك و تحریک پذیر نیست.

پس استناد به محرك بودن رنگ مشکی نادرست است.

همچنین از نگاه علم روانشناسی :

“رنگ مشـکی به منزله گفتن «نه» ؛

و پاسـخ منفی به هوس هـا، هرزگی ها و بی بنـد و باري ها و مرزي مسـتحکم و اسـتوار بین محرم و نامحرم به حساب می آید.”

معیار کلی براي پوشـش زن در اسـلام اینست که :

لباس و چادر محرك شـهوت نباشـد، جامعه را آلوده نکند و متانت و عفت زن را تحت الشـعاع قرار ندهد.

در بین رنگ ها، رنگ مشکی جامعیت بیشتري را براي تأمین این شاخصه ها دارد،

از این رو به عنوان حجاب برتر مطرح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *