پوشش چادر در ایران

 • دسته : چادر
 • ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۶

زنان ایرانی حتی پیش از اسـلام حجاب داشـته انـد، ولی حـد و مرز پوشش چادر در ایران بعد از اسـلام معین گردیده است.

تاریخ ایران با پوشـش و حجاب زنان قرین بوده و تجلیات میان زنان ایرانی چنان چشمگیر بوده که برخی از اندیشمندان و تمدن نگاران، ایران را منبع اصلی حجاب معرفی کرده اند.

در عین حال زنان عرب از پوششـی به نام جلباب اسـتفاده میکرده انـد که به نقلی از سـر تا کمر را می پوشانـده است.

ایرانیان چادر مشکی را ترجیـح دادند که سنت دیرین آنان بود.

پوشش چادر در ایران

پوشش زنان ایران باستان در خارج از منزل عبارت بود از لباس گشاد،چادر، روسري،چارقد، مقنعه و لچک.

چادر و شنل در زنان ساسانی پوشش متداول زمان بوده که به صورت هاي مختلف استفاده می شده است.

پس از فتـح ایران، دختران «کسـري» پادشـاه ایران حتی در زمـان اسـارت هم حاضـر به کشف حجـاب و برداشـتن روپوش خود نشدند.

پس از ورود اسـلام به ایران نیز حجـاب بـا تـأثیر پـذیري از فرهنگ غنی اسـلام شـکوه بیشتري یافت

و همچنان بین زنان ایرانی رواج داشت تا اینکه در زمان ناصـرالدین شاه قاجار اولین جرقه کشف حجاب زده شـد.

درباریان با مشاهده زنان بی حجاب و برهنه اروپـایی و حـال و هواي فرنـگ درصـدد اجراي نقش هشوم حجـاب زدایی از ایران برآمدنـد،

که با مقاومت خانواده هاي غیر تمند و متدین ،جز در خود دربار و محافل نزدیک به شاه توفیقی به دست نیاوردند.

امـا آغـاز رسـمی کشـف حجـاب در ایران مربوط به دوره رضاخـان پهلوي است.

رضاخـان،که بـا طرح کودتـاي سوم اسـفند ۱۲۹۹ و با حمایت انگلیسـی ها برسـرکار آمد،

درصدد اجراي تز اسلام زدایی و جایگزینی ارزش هاي لیبرالیستی درجامعه بر آمد؛

ابتدا خود را معتقد به اسـلام نشان داد و در مجالس و محافل مذهبی و همچنین دسـته هاي عزاداري شـرکت می کرد.

اما طولی نکشـید که مـاهیت پلیـد خود را آشـکار کرد و اقـدامات زیر را انجام داد:

 • محـدود کردن
 •  تعطیلی مجـالس عزاداري
 •  روضه
 •  ممنوعیت پوشیدن لباس روحانیت

سفر چهل روزه رضاخان به ترکیه و همنوایی وي با «کمال آتاتورك» در سال  ۱۳۱۳ چندین ارمغان براي ایران داشت که از جمله آن کشف حجاب بود.

این طرح شوم ابتدا با مقاومت زنان شـجاع و غیور ایرانی مواجه شد، ولی رضاخان با زور سر نیزه و اهرم نظامی چادر و حجاب را از سـر بانوان مسلمان برداشت.

مواردی که باعث شد این توطئه شوم و خطرناك در جاي جاي ایران ریشه بدوانـد و حیا و غیرت ایرانیان را به شـدت تهدید کند عبارتنداز :

 • استقبال طبقات مرفه جامعه از کشف حجاب
 • تشکیل جلسات و محافل با حضور زنان بی حجاب
 • پذیرش و امتیاز دهی به آموزگاران بی حجاب
 • انتشار روزنامه و مجله با محتواي ضد دینی ترویج بی حجابی و بی بند و باري
 • حضور خانواده سـلطنتی با وضع زننده درحرم حضـرت معصومه (و علیه االسلام )مسافرت امان الله خـان
 • امیر افغـان به همراه همسـرش ثریا و هیئت همراه به شـکل بی حجاب به ایران
 • ورود توریست هاي خارجی به صورت زننـده و نیمه لخت
 • الزام کارمنـدان به بی حجابی
 • تقبیح حجاب و تحقیر افراد باحجاب به صورت فراگیر

کار به جایی رسـید که رضـا خان دسـتور داد هیچ زن و یا دوشـیزه اي حق پوشیدن چادر و نقاب را ندارد

و اگر زنی با روبند و چادر در کوچه به چشم می خورد مأموران حکومت با زور روسري و چادر را از سر او بر می داشتند.

در این دوران، براي لکه دار کردن چهره بـانوان بـا حجاب، نقشه کثیفی کشـیدند و آن این بود که

پوشـیدن چادر و حجاب را براي زنان فاحشه و بی بند و بار اجباري کردند

تا حجاب و چادر نماد فحشا و روسپی گري رسمی قلمداد شود.

بی شـرمی رضـاخـان به حـدي بود که حتی مأموران او با شـناسایی مجالس روضه خوانی زنانه،

وحشـیانه به این مجالس حمله کرده و اقدام به پاره کردن چادر و روسـري زنان می نمودند.

در نتیجه بسیاري از زنان که نمی خواستند عّفت و حجاب خویش را لکه دار ببینند ترجیح می دادند

در خانه محبوس بمانند و فقط در مواقع ضروري، آن هم در تاریکی شب، از خانه خارج شوند.

انقلاب اسلامی، تجدید حیات حجاب

پوشش چادر در ایران بـا ظهور انقلاب اسـلامی به رهبري امـام خمینی (رحمه الله) فطرت الهی مردم، بخصوص بـانوان، شـکوفا شـد.

زنـان سلحشور و انقلابی ایران با موارد ذیل در سنگر عفاف و حجاب ، بـه هنرنمـایی پرداختـه اند:

 • حضور پیشاپیش صـفوف مبارزاتی علیه رژیم ستم شاهی با اسـلحه حجاب و عفت
 •  استقرار نظام اسـلامی
 •  تثبیت حکم شـرعی حجاب
 • استقرار نظام جمهوري

و همچنین در عرصـه هـاي مختلـف علمی، فرهنگی، اجتمـاعی و حـتی سیاسـی و دستاوردهاي اسلامی شرکت کردند.

اکنون نیز علیرغم توطئه هاي بی شمار فرهنگی استعمار و تهاجم همه جانبه دشمن ، همچنان پوشش چادر در ایران سمبل :

 • زن مبارز ایران
 • نماد غیرت
 • حیاي مسلمان ایرانی

است.

4 نظر برای “پوشش چادر در ایران”

 1. کوتن گفت:

  تو این زمینه بهترین هستین
  لذت بردم
  سایتتون هم خیلی زیباست

  1. admin-a3nat گفت:

   ممنون از شما
   خوشحالیم که راضی بودین

 2. علیپور گفت:

  ممنون از شما . واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

  1. حجاب آسنات گفت:

   خواهش میکنم دوست عزیز
   محبت دارین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *