حجاب زن مایه آرامش روحی مرد

حجاب زن مایه آرامش روحی مرد است ؛ حجاب، باعث آرامش روانی و نبودن هیجانات و فشارهای عصبی و روانی ناشی از تحریکات جنسی دمادم مردان توسط زن‌های بی‌حجاب و خودآراست. زن‌هایی که بزک کرده، بی‌حجاب، جلد و جلوه فروش در جامعه حضور پیدا می‌کنند، خدا می‌داند به سر مردها چه می‌آورند.

حجاب زن مایه آرامش روحی مرد

بعضی از این خانم‌ها می‌گویند ما این‌طور راحتیم.

دوست داریم این‌طور لباس بپوشم و آرایش کنیم.

مگر خدا انسان را آزاد نیافریده است؟

پس چرا آزادی ما را مراعات نمی‌کنید و می‌خواهید ما را مجبور کنید حجاب داشته باشیم؟

این خانم‌ها باید توجه کنند که اولاً دو نوع آزادی وجود دارد.

آزادی تکوینی، که در مقابل جبر و به معنای قدرت بر انجام و ترک کاری است.

آزادی تشریعی و قانونی، که به مفهوم جایز و درست بودن انجام یا ترک کاری از نظر مقررات الهی یا قوانین بشری است.

آزادی تکوینی و قدرت انجام کاری، به‌هیچ‌وجه دلیل درستی آن کار و مجوز انجام آن نیست

اساساً آنچه را قوانین ممنوع اعلام می‌کند کارهایی است که امکان و قدرت انجام آن‌ها وجود دارد؛

و ممنوع کردن کاری که اشخاص امکان قدرت انجام آن را ندارند، بی‌معناست.

پس آزادی تکوینی نمی‌تواند دلیل آزادی از نظر قانون، و در نظام‌های الهی، آزادی از نظر احکام شرع باشد.

همه قوانین و شرایع، کارهایی قابل انجام را به کارهایی درست و نادرست تقسیم می‌کند و تنها در کارهایی که درست می‌دانند، به اشخاص آزادی می دهند نکته هیچ انسان عاقل و هیچ جامعه متمدنی به آزادی نامحدود اشخاص در هر چه قدرت انجام آن را دارند، قائل نیست.

مثلاً آزادی قتل یا تعرض به اموال و نوامیس دیگران را به صرف قابل انجام بودن آن، هیچ کس مجاز نمی‌شمارد و هیچ قانون بشری یا الهی، در ارتکاب آن برای اشخاص کاربردی قائل نیست. در فرهنگ غربی و لیبرالی هم، مرز آزادی‌های هر کس تا جایی است که حوزه حقوق دیگران آغاز می‌شود و کسی حق ندارد به بهانه این‌که آزاد است، به حقوق دیگران تعرض کند. در فرهنگ الهی، حرف، خیلی بالاتر است.

در فرهنگ اسلامی آزادی برای آسیب رساندن به خویشتن هم وجود ندارد.

مثلاً کسی حق ندارد خودکشی کند، خود را معتاد کند، چشم خود را کور کند، استعدادهای خود را نابود کند و یا روح خود را آلوده سازد. خودنمایی و خودآرایی، هم به دیگران لطمه وارد می‌کند و هم مایه انحطاط و ابتذال و موجب آلودگی روح و جان و سبب دشواری‌ها و باعث هزینه‌های زائد برای خود زنی فاقد حجاب است.

خانم محترمی که می گویی من این‌طور راحت‌ترم یا بیشتر خوشم می‌آید!

آیا می‌دانی وقتی با این حالت از کنار پسرهای جوان رد می‌شوی، چه بلایی بر سر آن‌ها می‌آوری و با تحریک غریزه جنسی، چگونه آن‌ها را تحت فشارهای عصبی و روانی قرار می دهی! حتی برمبنای فرهنگ لیبرال غربی هم تو حق نداری با عنوان این‌که من آزادم و این‌طور بیشتر خوشم می آید؛ دیگران را مورد آسیب قرار دهید.

براساس تحقیقات روان‌شناسان، از نظر جنسی مردان، بیشتر، از راه نگاه و به‌صورت بصری تحریک می‌شوند و زنان از راه لمس و تماس. عمده تحریک مرد از راه نگاه است و زنی که خود را آرایش کرد و جذابیت‌های جنسی خود را در جامعه عرضه می‌کند، نمی‌داند چه بلایی به سر مردها می آورد، چه فشار روحی و عصبی و آن‌ها وارد می‌کنند و تا چه حد آنان را می‌آزارد.

این کار یک نوع آزار و شکنجه دادن آن‌هاست.

خانم محترم! وقتی خود را عرضه می کنی، او را تحریک می کنی و از درون به او فشار وارد می‌سازیم.

تو حق نداری به این عنوان که من دلم می‌خواهد آزاد باشم، به هر شکلی در جامعه ظاهر شوی.

برخی از این خانم‌ها در جواب می‌گویند:

اگر مردها اذیت می شوند نگاه نکنند.

به این‌ها باید گفت پس قاچاق‌فروش و تریاک فروش هم بگویند من می‌فروشم، مردم نخواهند.

من این‌طور راحت‌ترم که تریاک بفروشم. بر این اساس تریاک فروش‌ها در جامعه باید آزاد باشند؟

آیا این حرف، درست و منطقی هست؟

آزادی که فرهنگ لیبرالی غرب برای زن قائل است، در واقع آزادی زن برای تبدیل کردن خود به یک ابزار تحریک جنسی مردان و برای آلوده ساختن خویش به هرزگی و بی‌بند و باری است.

مدرنیسم غربی حجاب را از سر و پیکر زن برداشت و بر عقل و دل او نهاد.

به بیانی دیگر، آنکه فرهنگ غربی در پی آن است، آزادی زن نیست؛

بلکه آزادی مردان هرزه و هوس باز برای بازیچه شهوت‌رانی قرار دادن زن است.

اگر به‌راستی خواهان و طرف‌دار آزادی زن اند، چرا در جوامع غربی زنان را در باحجاب بودن آزاد نمی‌گذارند و با انواع فشارها و محرومیت‌های  قانونی و اجتماعی، آنان را به کنار گذاردن حجاب مجبور می کنند؟ .

غرب که شعار آزادی سر می دهد وبا این شعار، مخالفت با الزام زن به مراعات حجاب و عفاف می‌پردازد؛ براستی درپی کدام آزادی برای زن است؟

آزادی زن برای فعالیت‌های علمی؟

آزادی برای فعالیت‌های سیاسی؟

آزادی برای داشتن امکان تعالی معنوی؟

آزادی برای هرزگی و بی‌بند و باری؟

ثانیاً این‌که ‌گویند ما این‌طور راحت تریم؛ باید بدانند صرف راحتی، مجوز و دلیل درستی انجام کار نیست.

چیزهای ارزشمند مثل علم و دانش، غالباً با تحمل سختی بدست می‌آیند.

اگر سختی نتیجه‌ای در پی داشته باشد که ارزش تحمل آن را داشته باشد؛ هر انسان عاقلی تن دادن به آن را توصیه و تأیید می‌کند.

دستاوردهای حجاب برای زن و مرد و جامعه چنان بزرگ و ارزشمند است که بی‌شک ارزش تحمل سختی مراعات حجاب را دارد

چرا که حجاب زن مایه آرامش روحی مرد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *