بعد از انقلاب و مسأله حجاب

گرچه بسـیاري از مسائل کشف حجاب که رضاشاه خائن در کشور ایران بـدعت گـذاشت – بحمدالّله – بعد از انقلاب و مسأله حجاب در این کشور اصـلاح شـده است.

بعد از انقلاب و مسأله حجاب

بخوانید : کشف حجاب در ایران

اما باید گفت انصافآ بسـیاري از آثار همان «کشف حجاب» در این کشور عزیز، بعد از ریخته شدن خون صـدها هزار جوان و جانباز شـدن صدها هزار فرزندان عزیز این کشور و یتیم شدن هزاران کودك بی گناه و بیوه شدن هزاران زن جوان و خسـارت صـدها میلیـارد دلاري که بر این مّلت وارد شده باقی است،

مخصوصآ این سالهاي اخیر که دشـمنان اسـلام و انقلاب نتوانسـتند از راه جنگ گرم کاري به پیش ببرنـد

اکنون با جنگ سـرد و نرم به ما هجوم آورده , و اول تیرشان را در چّله کمان گذارده و به طرف قلب پسران و دختران ما شّلیک کرده اند.

اوضاع بـد حجابی کار را به جایی رسانـده که متـدینین دلسوز اسـلام، از زنان متـدین تا مردان دینـدار، فریادشان بلند است و از مسـامحه و تساهـل مسؤولین و علماي بزرگ، اظهار ناراحتی می کننـد.

برخی زنان و دختران ما با وضع نامطلوبی در شـهرها آمد و رفـت می کننـد.

در اسلام کمتر حکم عبادی است که همچون حجاب ، جلوه های گسترده ای در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و … داشته و دشمنان را به مقابله فکری – فرهنگی بخواند ؛

زیرا حجاب پیام استقلال ، خودکفایی ،آزادی فردی و اجتماعی و عدم وابستگی به قدرت های بشری را دارد.

حجاب ، مبارزه ای دائمی و فرهنگی است

که قویترین سلاح های مخرب جهان را در برابر تاثیرات خود عاجز کرده و آنان را به مقابله های خشن و طرد دختران محجبه از مراکز آموزشی وا می دارد تا شاید کمی از تاثیرات وسییع عملکرد فرهنگی – سیاسی آنان بکاهد.

در حالیکه مبارزه با انسان فرهنگی همچون زن با حجاب ،تلاشی بیجاست ؛

زیرا متانت، آرامش، قداست و منطق قوی حجاب، هرگونه مقاومتی را در برابر انرژی خود ذوب خواهد کرد

و آنچه برجای خواهد نهاد، پیام سیاسی و پرچمداری زن مسلمانی است که با قوت و حدّت و استقامت ، آنرا بر سر گذاشته و تبلیغ می کند.

امیـد است همـانطـور که مّلت عزیز آبرومنـدانه جنـگ گرم را به پایـان رسانیـد در این جنـگ نرم و هجـوم فرهنگی دشـمنان اسـلام، دولت و مّلت همه با هم این اوضاع بـد حجابی زشت را سـروسامان دهنـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *