برچسب: ممنوعیت حجاب

وضعیت حجاب در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران

وضعیت حجاب در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران

وضعیت حجاب در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران بیشتر به دوران قاجار و پهلوی اول رضاشاه مربوط می شود. الف) وضعیت حجاب در دوران قاجار نخستین نشانه‌های کشف حجاب را می‌‌توان در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشن‌فکری یافت، ولی رسمیت پیدا کردن آن به دوره حکومت رضاشاه بازمی‌گردد. در دوران ...

ادامه مطلب ...