برچسب: مقنعه

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر : حضرت عباس (ع) پلیسی را که در تبریز، چادر زنی را از سرش برداشت به هلاکت واصل نمود. حکایت هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر آن روز بسیار مردد بود که از خانه بیرون برود یا نه، از طرفی کار بسیار مهمی هم ...

ادامه مطلب ...
حجاب اهل بیت

حجاب اهل بیت

حال برای نمونه حجاب حضرت زهرا و از دو گوشه حساس زندگی آن حضرت که اقتباس از قرآن و دستور پدر بزرگوارش پیامبر اکرم دارد، شاهد می آوریم که زیر نظر پیامبر عظیم‌الشأن، بنا به دستور قرآن به آن حضرت و اهل بیت در سوره احزاب بوده است. حجاب اهل بیت الف- ...

ادامه مطلب ...
جلباب

جلباب

مفسرین و لغویین معانی متفاوتی را برای جلباب بیان داشتند که ما در این مقاله به آن می پردازیم: ۱- جلباب به معنی جامه و پیراهن گشاد : الف: قاموس قرآن در معنی جِلْبابْ گفته آن پیراهن و لباس گشاد کوچکتر از ملحفه است. ب: در جای دیگر گفته شد الجلبابیب، القمص و ...

ادامه مطلب ...