برچسب: حیا و عفت

حجاب مایه تقویت روح حیا و عفاف

حجاب مایه تقویت روح حیا و عفاف

ظاهر و باطن انسان در تعامل با همند، رفتارهای ما در روحیات ما اثر می‌گذارد و روحیات ما منشاء رفتارهای ما می شود. ظاهر و باطن انسان در تعامل و دادوستد اند. بی‌حجابی گروه خودآرایی و جلوه فروشی، و روح حیا و عفاف را در درون انسان نابود می‌کند؛ چنان‌که ...

ادامه مطلب ...
حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف و حیا و ستر و پوشـش، تـدبیري است که خود زن با یک نوع الهام براي گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خویش در برابر مرد به کار برده است. ویژگی های عفاف: ۱- خصلتی انسانی است. ۲-حالتی درونی است. ۳-نشانه های بیرونی دارد. ۴-در رفتار و گفتار بروز می‌کند. ۵-با رفتار و ...

ادامه مطلب ...