برچسب: حضرت عباس

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر

هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر : حضرت عباس (ع) پلیسی را که در تبریز، چادر زنی را از سرش برداشت به هلاکت واصل نمود. حکایت هلاکت پلیسی توسط حضرت عباس بخاطر چادر آن روز بسیار مردد بود که از خانه بیرون برود یا نه، از طرفی کار بسیار مهمی هم ...

ادامه مطلب ...