برچسب: مصیبت کربلا

حجاب پیام عاشورا

حجاب پیام عاشورا

ماهیت قیام خـونین کربلاء که امر به معروف و نهی از هر منکر بـوده است بنیـان فسـاد را لرزانـد. آري حجاب پیام عاشورا است و سالار شـهیدان براي حفظ قیـام ارزش هاي متعالی دین بپا خواست و به شـهادت رسـید. ولی رسالت عاشورا همچنان در قافله اسیران کربلا پیگیري شد، ...

ادامه مطلب ...