برچسب: لباس ملی

چادر ملی

چادر ملی

پیشینه چادر ملی چیست؟ آیا با وجود اینکه چادرهای ملی چیزی شبیه مانتو است. با این حال در مورد تایید مراجع تقلید می باشد؟ شاید بتوان سرمنشا طراحی چادر ملی را سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون طراحی لباس ملی دانست. ایشان در چند سخنرانی به لباس ملی اشاره کرده و توصیه به ...

ادامه مطلب ...