برچسب: ضعف ایمان

لباس شهرت در زنان

لباس شهرت در زنان

از جمله مصادیق خودنمایی ،پوشیدن لباس شهرت است فرقی ندارد در زنان باشد یا مردان. لباس شهرت، لباسی است که مطابق با عرف جامعه نباشد و پوشنده آن لباس غیرمتعارف انگشت‌نما شود. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «مَن لِبسَ ثوباَ مِن الثیابِ أعرضَ اللَّهُ عَنْه یَوْمَ القیمة.» «کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند در ...

ادامه مطلب ...