برچسب: امر به معروف و نهی از منکر

راهنمایی دختران به حجاب

راهنمایی دختران به حجاب

برای راهنمایی دختران به حجاب می توان گفت افراد یک جامعه مانند بدن یک انسان هستند، اگر فردی از لحاظ روحی مریض باشد تمام مردم باید درصدد اصلاح آن برآیند و سعی و تلاش کنند تا او را از انحرافات نجات دهند؛ زیرا اگر سستی در این امر بوجود آید، ...

ادامه مطلب ...