غیرت در حجاب زن

در خصوص غیرت در حجاب زن می توان گفت که گاهی شرایط نامناسب اجتماعی،نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد. موارد بسیاری ناهنجاریها سبب انزوای تعالی می شود.بسیاری از افراد عادت کرده اند وقتی با مشکل برخورد کردند به جای چاره‌جویی با همه چیز مخالفت کنند؛ اما اسلام با برخورد اصولی مشکل را برطرف ساخته و زمینه رشد و تعالی زن را فراهم نموده است.اسلام می کوشد تا نارسایی ها و ضعف ها و ناهنجاری های جامعه را اصلاح کند و با طرح برنامه‌هایی راهگشا و رساندن جامعه به سلامت اصیل خود ، زمینه حضور تمام آحاد را فراهم نماید تا با عمل کردن به آن، ارزش های دینی را حفظ و سلامت نسل جدید را تقویت کنیم.

غیرت در حجاب زن

این ارزش ها عبارتند از:

۱.حفاظت و مراقبت از عفت عمومی برعهده زنان و مردان است.

۲. مردان باغیرت فردی و اجتماعی و زنان با حیا باید عفت عمومی جامعه را پاس دارند.

۳.مرد پاسدار حرمت زن و نگهبان کرامت ناموسی است و این قدرت را خداوند برای مردم رقم زده است.

غیرت در حجاب زن شامل: استواری ، فرازمندی، راستی،حراست،پاک نگری و پاک کرداری است.

غیرت در حجاب زن

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «غیرت مرد حراست او از ناموسش ایمان است».

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید:

«پدر ابراهیم غیرتمند بود و من از او غیرتمند ترم. بریده باد بینی آنکس که غیر از آن می پردازد».

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«اسیرانی را به مقصد پیامبر آوردند، پیامبر فرمود جز یک نفر بقیه را گردن بزنند.

آن مرد گفت: چرا مرا از قتل رها کردی؟

پیامبر فرمود:

خداوند با پیک وحیش به من خبر داد که در تو پنج ویژگی است که آنها را خداوند و رسولش دوست می دارند:

یکی حراست و نگهبانی دقیق از ناموس است و …».

غیرت مندی انسان را از آلودگی می رهاند و مرد غیرتمند نه بر خود آلودگی را می‌پذیرد و نه از دیگران بی عفتی را بر می تابد.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

«اصالت و پاکدامنی نشان غیرتمندی مرد است».

پرهیز از افراط و تفریط در این باره باید مورد توجه مردان قرار گیرد و چنان که اعمال غیرت چون از مدار شایسته اش بیرون رود مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛

از همین رو حضرت علی علیه السلام از زیاده‌روی در آن برحذر داشته و فرموده اند:

«بر حذر باش از غیرت در غیر موضع غیرت که آن درستکار را به نادرستی کشاند و پاکدامن را به بعد گمانی خواند».

اسلام در کنار این قبیل هشدار ها و نهی از افراط و زیاده روی ها، نسبت به تفریط و بی توجهی در غیرت نیز بسیار تاکید کرده است. مردی که تحت تاثیر تبلیغات بیگانه از هویت اصیل خود خارج شده و زن را همچون متاعی مادی تلقی کرده و شخصیت خود را در داشتن زنی مزین و آراسته جستجو می کند، دیگر توقعی از این نوع افراد در باب عمل کردن به دستورات الهی نیست، این گونه افراد مجازات سنگینی را در دنیا و آخرت خواهند داشت.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«هر زنی که خود را زیبا و خوشبو کند و از منزل خارج شود و شوهرش به این امر راضی باشد خداوند در قبال هر قدمی که برمی دارد برای شوهرش خانه ای در دوزخ بنا خواهد کرد».

جامعه اسلامی، جامعه ای به هم پیوسته است؛ فرد، فرد این جامعه نباید خود را تافته جدا بافته از دیگران تلقی کنند.

انسان مسلمان، در جامعه اسلامی شخصیتی دارد و انسان مومن ناهنجاری‌های اجتماعی را به همان اندازه که بر زن و ناموس خود نمی خواهد برای زنان مسلمان دیگر نیز نمی خواهد.مردان موظف هستند در مقابل بی‌مبالاتی ها،مرز شکنی ها و حرمت زدایی ها بایستند و خود هرگز به شکستن مرزها نزدیک نشوند و زمینه‌های حرمت‌شکنی از ناموس اسلامی را فراهم نیاورند و فقط در چنین اجتماعی است که از سلامت شخصیت زن و ناموس خود می توانند مطمئن باشند.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«با پدرانتان نیکی کنید تا پسرانتان به شما نیکی کند و از زنان مردم چشم‌پوشی کنید تا مردم از زنانتان چشم بپوشند».

از امام صادق علیه السلام پرسیدند؟

«زنی می‌گذرد و مرد از پشت به او می نگرد؟ فرمود:

آیا هیچ یک از شما خوش دارد که کسی به زن یا زنان فامیل او نگاه کند؟

گفتند: نه، فرمود: پس برای مردم همان بخواه که برای خود می خواهی».

هم چنین فرمودند:

«آیا کسانی که به پشت زنان می‌نگرند نمی ترسند که در مورد زنان خودشان به این نگاه های آلوده مبتلا شوند (دیگری به زنان آنها نگاه کند)».

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «غیرتمند هرگز زنا نمی کند».

زنا تجاوز به حریم ناموس دیگران و شکستن حرمت نوامیس جامعه اسلامی است.

غیرتمند چگونه حاضر می‌شود این حریم را بشکند و عفت عمومی را لکه دار کند؟

انسانی که غیرت دارد پاسدار حرمت حریم ناموس خود است.

در جامعه اسلامی که این تکلیف توسط بسیاری از مردان مسلمان رعایت می شود،

زن با آرامش کامل بر صحنه اجتماع می آید و در انجام وظایف محوله اجتماعی موفق است؛

اما در جوامع غیر مسلمان که چنین ملاحظاتی وجود ندارد زنانی که در اجتماع قدم می نهند از آرامش روحی و متناسبی برخوردار نیستند؛

زیرا مورد اجحاف به مردان واقع می شوند.

با اندکی تامل و دقت می‌توان رمز انحصاری بودن غیرت را در مورد مردان دریافت.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«غیرت فقط برای مردان است، اما در مورد زنان، غیرت حسادت است».

زن مسلمان با رفتاری متناسب و متین، زمینه گسترش را فراهم می سازد که غیرت در حجاب زن را نشان میدهد؛ ولی چنانچه به پوشش ظاهری بسنده شود و ملکه تقوای رفتاری در زن به وجود نیاید، حجاب همچون کالبدی بدون روح خواهد بود که تأثیر مطلوب را نخواهد گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *