انواع پوشش

انواع پوشش به تناسب شرایط، افکار و اندیشه‌های شخصی

انواع پوشش

پوشش به تناسب اوضاع و شرایط و انگیزه‌ها و نیت‌ها و افکار و اندیشه‌های شخصی که از آن استفاده می‌کند، دارای انواع مختلفی است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- پوشش و حجاب تحمیلی:

مقصود پوششی است که از سوی دیگران بر شخص تحمیل می‌گردد و خود فردی اعتقادی به آن ندارد.

به‌طوری‌که با کم شدن یا برداشته شدن فشارهای روحی و اجتماعی، فرد خود را از پای‌بند به آن آزاد می داند. مثل برخی از دختران که با خارج شدن از در مدرسه یا دانشگاه چادر خود را برمی‌دارند و داخل کیف قرار می‌دهند.

۲- پوشش و حجاب تقلیدی:

پوشش و حجاب آن شخصی است که با تقلید از خانواده و اطرافیان به طور اجمالی و سربسته ارزش‌های سنتی خانواده یا اجتماع را درباره پوشش و حجاب پذیرفته است، ولی هنوز وارد حوزه ی تعقل و استدلال نشده است و برای پوشش و حجاب خود دلیل و برهانی ندارد.

۳- پوشش و حجاب مصلحتی:

پوشش و حجاب کسی است که به دلیل مبانی فکری و عقیدتی یا ذوقی و سلیقه‌ای خود اعتقادی به پوشش و حجاب ندارد.

ولی درعین حال حجاب و پوشش را رعایت می‌کند و چادر بر سر می کند.

زیرا معتقد است که صحیح نیست به ارزش‌های مورد قبول بود و پذیرفته‌شده جامعه بی‌اعتنایی شود،

چون رعایت مصالح اجتماعی بر نظرات و سلایق شخصی مقدم است.

۴- پوشش و حجاب تعقلی:

پوشش و حجاب فردی که به مدد فکر، اندیشه و عقل ورزی به پوشش روی آورده و خود را به آن پای بند و ملتزم ساخته‌است و استدلال‌های محکم عقلی برای انتخاب خود دارد.

علم و آگاهی و سرافرازی، ویژگی بارز چنین پوششی است.

۵-  پوشش و حجاب تعبدی:

پوشش و حجاب انسانی است که ابتدا وارد رواق و حوزه خرد و عقل شده و به مرحله « پوشش و حجاب تعقلی » نایل آمد و آنگاه به دلیل پذیرش عبودیت حق تعالی، خویش را به شرف پوشش کامل اسلامی آراسته است تا شرط بندگی به جا آورده باشد.

دست یافتن به پوشش تعبدی، بدون گذر از پوشش تعقلی میسر نیست؛

زیرا تعبد بدون پشتوانه عقل چیزی جز نوعی تقلید نخواهد بود.

مهم‌ترین و بارزترین ویژگی حجاب و پوشش تعبدی، عشق ورزیدن به پوشش و حجاب اسلامی و پافشاری بر آن است.

بخوانید:  انواع حجاب از دیدگاه اسلام

روشن است که همه انواع پوشش فوق از نظر ارزش و اهمیت در یک درجه و مرتبه نیستند

در یک داوری کلی و اجمالی می‌‌توان گفت دو نوع پوشش تعقلی و تعبدی بیشتر قابل دفاع و پذیرش است

چون اساساً عقل و شرع در اثبات بسیاری از گزاره‌ها و احکام اسلامی و ازجمله پوشش اسلامی به یکدیگر کمک می‌کند از آنجایی که قرآن و حدیث دو منبع جاوید و اصیل برای آشنایی با احکام اسلامی می‌باشد، با استفاده از آیات و احادیث زوایا و ابعاد پوشش اسلامی بهتر روشن می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *