حجاب در آیین یهود

رواج حجانبه در بین زنان قوم یهود، مطلبی نیست که کسـی بتوانـد آن را مورد انکار یا تردیـد خود قرار دهد. در خصوص حجاب در آیین یهود ،مورخان، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهود سـخن گفته انـد، بلکه به افراطها و سـخت گیري هاي بیشـمار آنان نیز در این زمینه تصریح کرده اند.

حجاب در آیین یهود

در کتاب حجاب در اسـلام آمده است:

«گرچه پوشـش، در بین عرب مرسوم نبود و اسـلام آن را به وجود آورد،

ولی در ملل غیر عرب، به شدیدترین شکل رواج داشت.

در ایران و در بین یهود و مللی که از افکار یهود پیروي می کردند،

حجاب، به مراتب شدیـدتر از آنچه اسـلام میخواست وجود داشت.

در بین این ملت هـا صورت و کف دست ها هم پوشـیده میشـد.

حتی در بعضـی از ملت هـا سـخن از پوشـیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سـخن از پنهان کردن زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سخت در آورده بودند.

بدون شک باید ریشه و خاستگاه رعایت حجاب در آیین یهود از سوی زنان یهود در ادوار تاریخ را در متون مذهبی آنان جستجو نمود ، زیرا دستورات دینی که در طول تاریخ تداوم یافته و دستخوش تغییرات عمده‌ای نشده‌اند، ما را به این حقیقت رهنمون می سازند که در کتاب در کتاب‌های مقدس مذهبی از تاکید بیشتری برخوردار بوده اند.

تورات ،کتاب مقدس یهودیان در موارد متعددی به طور صریح و یا ضمنی ،حجاب در آیین یهود و پوشش زنان و مسائل مربوط به آن را مورد تاکید قرار داده،در برخی از آیه ها از واژه “چادر” یا “برقع” که به معنای روپوش صورت است نام برده است کاربرد این الفاظ نشانگر کیفیت پوشش زنان یهودی در آن عصر می باشد.

در «تورات» آمده است: «متاع مرد، بر زن روا نباشد و مرد، لباس زن نپوشد؛ زیرا هرکه این کند، مکروه یهوه (خداي تو) اسـت.

 حدود و کیفیت پوشش زنان یهود و قوانین سخت حجاب

در تورات از چادر برقع و روبنده ای که زنان با آن ،سر و صورت و اندام خویش را می پوشانده‌اند

به طور صریح نام برده شده است که نشانگر کیفیت پوشش زنان یهود در عصر است.

در کتاب اشعیا نبی آمده است :

ای باکره دختر بابل ،فرود شده بر خاک بنشین؛

و ای دختر کلدانیان برزمین بی کرسی بنشین؛ زیرا تو را دیگر نازنین و لطیف نخواهند خواند؛

  • دستاسرا گرفته
  • آرد را خرد کن
  • نقاب را برداشته
  • دامنت را بر کش
  • ساقها را برهنه کرده و از نهرها عبور کن.

در کتاب‌های غزل سلیمان آمده است :

« اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من ، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر است.»

دستورات حجاب در آیین یهود عبارتند از:

۱-لزوم پوشش کامل و پوشاندن سر از نامحرم

۲- پرهیز از نگاه به مردان بیگانه

۳-اجتناب از نگاه به نامحرمان توسط مردان

۴-لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه از هرگونه آرایش

۵-عدم تشبه مرد و زن به یکدیگر

سیره عملی زنان یهودی

اگرچه ممکن است شرایط و عوامل مختلفی بر اثر مرور زمان بر اعمال و آداب یک آیین اثر بگذارد و آن را تغییر دهد و انجام یا ترک و یا کیفیت آن را دگرگون سازد؛ سیره همیشگی پیروان یک آیین ،می‌تواند بهترین گواه برای مشروعیت یک عمل در آن آیین باشد. رواج حجاب در بین زنان قوم یهود مطلبی نیست که کسی بتواند آن را مورد انکار یا تردید قرار دهد. معمول بودن حجاب در بین زنان یهود به گونه‌ای مشهور و مستند است که بسیاری از مورخان و اندیشمندان ،رعایت حجاب در اقوامی که با یهودیان مرتبط بوده‌اند را ، متاثر از فرهنگ قوم یهود دانسته اند.

مورخین نه ‌تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهودی سخن گفته اند

بلکه به افراطو سختی های بی شمار آنان در این زمینه تصریح کرده‌اند.

کیفیت حجاب در سیره زنان یهود

در کتاب مقدس فقط پوشش سر واجب شده است اما کیفیت آن معلوم نشده است و از این رو پوشاندن سر با سبدی گلدانی شکل، کفایت می‌کرده است ،اما سیره عملی یهود آن را نمی‌پسندیده و واجب می دانسته که زنان سر خود را به وسیله چادر یا پوشش مناسب دیگری حتی برای عبور از یک راه مخصوص بین دو خانه بپوشانند.

برخی از نویسندگان داستان حضرت موسی و دختران شعیب که بر طبق آن حضرت موسی به آنان امر کرد تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر او را به منزل پدرشان هدایت کنند؛ همچنین برخورد حضرت ابراهیم در مورد همسرش که او را برای اینکه از دید نامحرمان پنهان بماند ، در صندوقی قرار داد را دلیل آن دانسته اند که وجوب حجاب در شریعت موسی (ع) منشا حجاب زنان یهودی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *