آثار و فواید حجاب

برای بررسی آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف می‌توان گفت که حجاب و پوشش، دارای آثار و فواید زیادی است. حجاب ، نمادی از جهان بینی، ارزش ها و الگوهای رفتاری افراد در فرهنگ دینی ما و جامعه اسلامی است که نیازمند نگرشی آسیب شناسانه است.

در ادبیات جامعه شناسی ،زمانی که بخش قابل توجهی از جامعه به آسیب اجتماعی، آن گونه توجه نشان دهد

که برای برون رفت از آن به تلاش و چاره اندیشی بپردازد، مسئله اجتماعی شکل گرفته است ؛

بنابراین مسئله حجاب و پوشش، ریشه در نیازهای فرهنگی- دینی و اجتماعی -اقتصادی جامعه دارد.

آثار و فواید حجاب

از مهم ترین آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف عبارتند از:

الف) فایده حجاب در بعد خانوادگی :

یکی از فواید مهم حجاب در باد خانوادگی اختصاص یافتن التذاذ های جنسی، به محیط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است.اختصاص مذکور، باعث پیوند و اتصال قوی تر زن و شوهر ،و در نتیجه استحکام به بیشتر کانون خانواده می گردد؛

و برعکس، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است .

یکی از نویسندگان، تأثیر برهنگی را در اضمحلال و خشکیدن درخت تنومند و خانواده این گونه بیان کرده است:

در جامعه ای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛

مقایسه ی آنچه دارد با آنچه ندارد؛

و آن چه ریشه ی خانواده را میسوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن می زند.زنی که ۲۰ یا ۳۰ سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم و شادی او شریک بوده است ،

پیداست که اندک اندک بهار چهره اش شکفتگی خود را از دست می دهد و روی در خزان می گذارد.

در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی وفاداری همسر خویش است،

ناگهان زن جوان تری از راه میرسد و در کوچه و بازار ،اداره و مدرسه ،با پوشش نامناسب خود ،به همسر او فرصت مقایسه ای می دهد؛و این مقدمه ای می شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است.

ب) فایده حجاب در بعد فردی :

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است

که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک جنسی است؛

در مقابل ، فقدان حجاب و آزادی معاشرت های بی بند و بار میان زن و مرد، هیجان ها و التهاب های جنسی را افزون می بخشد؛

غریزه جنسی غریزه نیرومند ،عمیق و دریا صفت است که هر چه بیشتر اطاعت شود بیشتر سرکش می گردد؛

آتشی که هر چیزی در آن زیادتر شود شعله ورتر می گردد.

بهترین شاهد بر این مطلب این است که در جهان غرب که با رواج بی حیایی و برهنگی، اطاعت از غریزه جنسی بیشتر شده است،

هجوم مردم به مسئله جنسی نیز زیادتر شده است.

این مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادی است که با این همه گرفتاری هایی که در کشورهای اسلامی و شرقی بر سر غریزه جنسی وجود دارد،ناشی از محدودیت هاست؛ و اگر به کلی هر گونه محدودیتی برداشته شود، و روابط جنسی آزاد شود این حرص و ولعی که وجود دارد، از بین می رود. البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب به محدودیت‌های روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است ،

حرص و ولع جنسی در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟!

پاسخ هر انسانی واقع بین منصف ای به این سوال این است که نه تنها حرص و ولع جنسی در غرب افزایش یافته است،

بلکه هر روز شکل های جدیدتری از تمتعات و بهره برداری های جنسی در آنها رواج و رسمیت می یابد.

ج) فایده حجاب در بعد اجتماعی :

یکی از فواید مهم حجاب در بعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیرو کار در سطح جامعه است.در مقابل ،بی حجابی و بدحجابی باعث کشاندن لذت های جنسی از محیط و کادر خانواده به اجتماع ،و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می گردد. بدون تردید ،مردی که در خیابان ،بازار، اداره، کارخانه و …همواره با قیافه های محرک و مهیج زنان بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد ،تمرکز نیروی کار او کاهش می یابد.بر خلاف نظام ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیت های اجتماعی را با لذت جویی های جنسی در هم می آمیزند،اسلام می‌خواهد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این گونه لذت ها پاک شده،و لذت های جنسی، فقط در کادر خانواده و ازدواج مشروع انجام شود.

د) فایده حجاب در بعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش ،به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یک دستی در پوشش بانوان در بیرون منزل،

می تواند از بعد اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضا های مد پرستی بانوان داشته باشد؛

البته به شرط اینکه خود چادر مشکی دستخوش این تقاضاها نگردد .

متاسفانه بعضا و مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می گردد،

به گونه ای که برخی از بانوان به جای استفاده از چادرهای مشکی متین و با وقار،

به چادرهای مشکی ،توری، نازک و دارای طرح های جلف و سبک که با فلسفه حجاب و پوشش تناسبی ندارند روی می آورند.

علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می توان نام برد، که مهمترین آنها عبارتند از:

  • تامین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه
  • حفظ ارزش های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی
  • هدایت کنترل و بهره‌مندی صحیح و مطلوب از امیال و غرایز انسانی

بخوانید: دسته فواید حجاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *