برچسب: فطرت

حجاب از نظر فطرت

حجاب از نظر فطرت

حجاب امری فطری است و زن آن را بدون هیچ گونه تحمیلی پذیرفته است. می توان گفت که حجاب از نظر فطرت همان گرایش به پوشش و عفاف می باشد که یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. فطرت از منابع مورد قبول همه انسان هاست چرا که ...

ادامه مطلب ...