برچسب: صدف

حجاب بیانگر والایی ارزش زن

حجاب بیانگر والایی ارزش زن

زن از دیدگاه اسلام دارای شخصیت والا و ارزشمند است که وجود او زینت‌بخش آفرینش و افق روحش تجلی گاه رحمت و لطافت خلقت می باشد. حجاب او بیانگر والایی ارزش زن است. زن مظهر ظرافت و جمال آفرینش است و اصلاح جامعه در مرحله نخست در گروی تقوا و پاک‌دامنی ...

ادامه مطلب ...