برچسب: زنان پیامبر

حجاب در گفتار

حجاب در گفتار

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی ، حجاب در گفتار و حجاب در رفتار زنان در مقابل نامحرمان است. «پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.» حجاب در گفتار اول: وقار در سخن گفتن اسلام با توجه به ...

ادامه مطلب ...