برچسب: حقیقت حجاب

حقیقت حجاب

حقیقت حجاب

حجاب یک صورت ظاهری دارد که جسم آن است یک جان دارد که زنده بودن این جسم را نشان می دهد و یک روح دارد که بقای آن را تضمین می کند.صورت ظاهر حجاب دلالت بر باطن و حقیقت حجاب دارد زیرا صورت ظاهری و مادی آن جنبه نازله ی ...

ادامه مطلب ...
پایه های حجاب

پایه های حجاب

پایه های حجاب از سه قسمت تشکیل شده اند که عبارتنداز : 1- ایمان به خدا و آخرت 2- آگاهی 3- تقوا پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است یک عمل ظاهری و گسسته از پایه ها و فرهنگ اسلام نیست بلکه حجاب خیمه عفاف ...

ادامه مطلب ...
ارزش چادر

ارزش چادر

می دانید ارزش چادر یعنی چه؟ بطور مثال برای تعریف ارزش چادر می توان مثال زیر را زد: در خانه شما چقدر ارزش دارد؟ بگو 100 هزار تومان حال اگر این درکنده بشود و یک شب بی در باشی، چقدرضرر دارد؟ چادر یعنی درخانه. 100 هزار تومان می دهد، یک میلیون تومان حفظ ...

ادامه مطلب ...