برچسب: حجاب و گشت ارشاد

حجاب و گشت ارشاد

حجاب و گشت ارشاد

آیا به نظر شما گشت ارشاد برای از بین بردن بی حجابی اثری دارد و می تواند حجاب را جایگزین بی حجابی کند و آیا بازهم این برخورد باید ادامه پیدا کند؟ حجاب، بخش کوچکی از حیات دین نیست، بلکه نیروی عظیم است که کل انرژی ها را در سیستم پویایی ...

ادامه مطلب ...