برچسب: حجاب قدرت دین

حجاب قدرت دین

حجاب قدرت دین

حجاب قوی‌ترین وسیله و ابزار تشریع است، اگر زن درک نماید خدای قادر نه‌تنها زن را رها نکرده بلکه او را به‌‌عنوان سربازان مقدم جبهه خودخوانده و قدرت روحی وسیعی برای تغذیه و پایداری اجرای این حکم به او داده است ارزش و اهمیتی وجود خودرو در درگاه الهی خواهد ...

ادامه مطلب ...