برچسب: حجاب سنتی

حجاب از نظر معصومین

حجاب از نظر معصومین

حجاب و پوشش جزوه سنت های پیامبران و اهل بیت آنها بوده است. ه‍یچ گاه در تاریخ مشاهده نشده است که کسانی همچون اهل بیت و همسرانشان بدون حجاب و پوشش در جامعه حضور داشته باشند و هر سخنی که از نظر معصومین در مورد حجاب به مردم سفارش شده ...

ادامه مطلب ...