برچسب: حجاب در رفتار

حجاب در رفتار

حجاب در رفتار

نوع دیگری حجاب و پوشش قرآن، حجاب در رفتار زنان مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‌ای راه نروند که با نشان دادن زینت‌های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند. و آن‌طور پای به زمین نزنند که خلخال ها و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. گفتار اول ...

ادامه مطلب ...