برچسب: حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در آیین مسیحیت

با عنایت به اینکه ادیان الهی از نظر تناسب با فطرت و احکام کلی ، جهت و سیره واحدی دارند؛ حجاب در آیین مسیحیت ، همانند دین زرتشت و یهود ، برای زنان امري واجب به شمار می آمده است. حجاب در آیین مسیحیت در کتاب مقدس انجیل: انجیل نه تنها در ...

ادامه مطلب ...