برچسب: بدحجاب

محیط های اداری و آموزشی و تخریب حجاب

محیط های اداری و آموزشی و تخریب حجاب

عامل دیگری که به بدحجابی دامن می‌زنند و باعث تخریب حجاب می شود، این است که بعضاً در ادارات و محیط های اداری و آموزشی و دانشگاه‌های ما، دخترها و زن‌های به ‌اصطلاح بدحجاب و فی‌الواقع بی‌حجاب، بهتر تحویل گرفته می‌شوند. کارشان زودتر انجام می‌شود. در برخورداری از امتیازات به آن‌ها ...

ادامه مطلب ...
رسانه های جمعی و تخریب حجاب

رسانه های جمعی و تخریب حجاب

دومین عامل، نقش ویرانگر و تخریبی رسانه های جمعی ، سینما، تئاتر و خصوصاً تلویزیونی، در تخریب و نابود کردن فرهنگ حجاب و دادن الگوی بی‌حجابی و خودآرایی و خودنمایی به جامعه است. رسانه های جمعی و تخریب حجاب متهم ردیف اول را در این زمینه، تلویزیون است . تعارف ندارد. دختر ...

ادامه مطلب ...
حجاب رمز پیشرفت و کمال جامعه

حجاب رمز پیشرفت و کمال جامعه

یکی دیگر از فواید حجاب ، رمز پیشرفت و کمال در جامعه است. جامعه‌ای که در آن، زن با آرایش، خودآرایی، خودنمایی، جلوه فروشی و طنازی حاضر می‌شود، جامعه‌ای با صلابت، جدی و پویایی نخواهد بود. جامعه‌ای که زن‌هایش با آرایش و خودنمایی دائماً دنبال این هستند که شمار بیشتری ...

ادامه مطلب ...