برچسب: آیین مسیحیت

حجاب در ادیان الهی

حجاب در ادیان الهی

حجاب در ادیان الهی از جمله آیین زرتشت ، یهود ،مسیحیت و اسلام بر زنان امری لازم بوده است.کتاب های مقدس مذهبی دستورات و احکام دینی آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی بهترین شاهد و عالی‌ترین گواه اثبات این مدعاست. حجاب در ادیان الهی بیانگر فطری بودن ...

ادامه مطلب ...
حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در آیین مسیحیت

با عنایت به اینکه ادیان الهی از نظر تناسب با فطرت و احکام کلی ، جهت و سیره واحدی دارند؛ حجاب در آیین مسیحیت ، همانند دین زرتشت و یهود ، برای زنان امري واجب به شمار می آمده است. حجاب در آیین مسیحیت در کتاب مقدس انجیل: انجیل نه تنها در ...

ادامه مطلب ...