حجاب از نظر فطرت

  • دسته : حجاب
  • 08 سپتامبر 2019 | 09:09

حجاب امری فطری است و زن آن را بدون هیچ گونه تحمیلی پذیرفته است. می توان گفت که حجاب از نظر فطرت همان گرایش به پوشش و عفاف می باشد که یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. فطرت از منابع مورد قبول همه انسان هاست چرا که در همه انسان ها در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند می تواند بروز می کند.

حجاب از نظر فطرت

پوشش زنان و مردان قبل از هر چیز خواسته های فطرت پاک و ساختار وجودی ذاتی آنها است ؛

زیرا از همان آغاز خلقت بشر هر یک از زن و مرد می کوشد تا به هر نحو ممکن خود را بپوشاند ؛

بی آنکه قبلا در این مورد آموزش ببیند ؛

این موضوع بیانگر آن است که در نهاد انسان عامل بازدارنده و هدایت کننده ای به نام «حیا» وجود دارد

که می خواهد انسان را از خطرها و انحراف ها حفظ کند و او را به راه صحیح هدایت نماید؛

بر همین اساس در قرآن آمده :

هنگامی که آدم و حوا پس از چشیدن از آن درخت بهشتی که از آن نهی شده بودند ، از بهشت اخراج شدند خود را برهنه یافتند

«شروع کردند با قرار دادن برگ های بهشتی بر یکدیگر تا همدیگر را بپوشانند.»

آدم و حوا قبل از این ماجرا برهنه نبودند بلکه دارای نوعی از پوشش بهشتی بودند ولی بر اثر خطا آن کرامت و پوشش از تن آنها فرو ریخت ؛و پس از حبوط به زمین وقتی که خود را از آن کرامت برهنه یافتند با شتاب سعی کردند همدیگر را بپوشانند.

سرعت در پوشیدن خود با برگ های بهشتی ، بیانگر آن است که :

پوشش برای زن و مرد ، یک امر فطری و ذاتی است و بشر برای پاسخ دادن به ندای فطرت ، خود را ناگزیر از پوشش می داند.

مطابق روایتی که از ابن عباس نقل شده ، پس از این ماجرا قوچی را که از بهشت آمده بود ، ذبح کردند ،

حوا از پوست آن لباس بلندی برای آدم فراهم کرد و برای خود یک پیراهن و روسری تهیه نمود.

این در حالیست که :

  • آن ها همسر یکدیگر بودند و جایز بود در مقابل هم برهنه باشند.
  •  هیچکس در آنجا نظاره گر آن ها نبود تا شرمندگی شان به خاطر او باشد.
  •  چون اولین انسان بودند، پوشش برای آن ها جنبه اکتسابی هم نداشت.

بنابراین تنها دلیل اضطراب ایشان از برهنگی :

  • فطری بودن حیا
  • و به دنبال آن فطری بودن پوشش در آن ها بود

و چون برهنگی خلاف فطرت است، اضطراب به همراه دارد.

به هر حال این ماجرای قرآنی بیانگر فطری بودن موضوع پوشش است و حجاب از نظر فطرت بیانگر آنست که :

“دستور پوشش از خواستگاه ساختاری انسان سرچشمه می گیرد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *