توطئه دشمن و تخریب حجاب

عامل دیگر، توطئه دشمن و شبکه‌های فساد و زن‌های آلوده هوسرانند که موجب تخریب حجاب در جامعه می شوند. گروه‌هایی از زنان آلوده هستند که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، از طریق خط شکنی و شکستن قُبح بی‌حجابی و خودآرایی و جلوه فروشی، به منظور به فساد کشیدن دخترها و زن‌ها، کار می‌کند و برای این کار حقوق می‌گیرند.

توطئه ی دشمن و تخریب حجاب

توطئه دشمن و تخریب حجاب

تعدادی زن‌های بدکاره و آلوده هستند که توسط دشمن استخدام شده اند و حقوق می‌گیرند برای این‌که صبح لباس آن‌چنانی بپوشند ، آرایش آن‌چنانی بکنند و به خیابان‌ها بیایند و جولان بدهند.

هیچ کار دیگری هم ندارند.

آخر شب هم حقوقشان را می‌گیرند …

برای این‌که دخترهای دیگر و افراد جامعه ببینند و قبح خودآرایی و بدحجابی و جلوه فروشی برای آن‌ها شکسته شود.

این گروه‌ها برای ترویج بی‌حجابی در جامعه کار می‌کنند.

کار جدی و سازمان‌یافته است و پول‌های کلانی برای آن خرج می شود.

این اطلاعات مسلم موثق است. این‌ها به تعبیر قرآن اَئِمَّۀ الکُفر اند.

این‌ها خط شکن‌های خط مقدم جبهه بی‌عفتی و بی‌حیایی و بی‌حجابی اند.

برخورد انتظامی و قضایی با مغرضان و خط مقدم سپاه بی‌عفتی و بی‌حجابی در جامعه و شبکه‌های فساد و فاحشه‌ها، که وجود این شبکه‌ها قابل انکار نیست، کار ضروری است.

شبکه‌هایی هستند که بعضی دستگیر شده‌اند.

شبکه‌های کاملاً تعریف‌شده و سازمان‌یافته‌ای که با پول‌های کلانی که در اختیارشان است، دخترها را گول می‌زنند و بی‌هوش و برهنه می‌کنند و از آن‌ها فیلم و عکس می‌گیرند و فیلم و عکس‌ها را ابزار فشار به این دختران می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند اگر به آنچه می گوییم تن ندهید، عکس‌هایتان را منتشر می‌کنیم.

این‌گونه آن‌ها را به فساد می‌کشاند …

این‌ها قصه یا تئوری توطئه نیست، ذهنیت پردازی های یک ذهن بیمار و بدبین نیست.

این‌ها شبکه‌ها وجود دارد. آیا با آن‌ها نباید برخورد کرد؟

با گروه‌هایی که دختران را می دزدند و تجاوز به عنف می‌کنند، نباید برخورد کرد ؟

تا می گوییم برخورد قضائی یا انتظامی، رگ غیرت بعضیا تحریک می‌شود و خون‌ها به جوش می‌آید و می‌گوید نباید این‌طور برخورد کرد.

گروه‌های زنان بدکاره را استخدام کرده اند و به این زن‌ها پول می‌دهند فقط برای این‌که لباس‌های آن‌چنانی به تن کنند و صبح تا شب با این لباس و آرایش در خیابان راه بروند، تا قبح بدحجابی در جامعه از بین برود. با افراد و گروه‌های معاند و مغرض، یقیناً باید برخورد قاطع و جدی کرد و با کسانی هم که از این افراد حمایت می‌کنند، که متأسفانه بعضی روزنامه‌ها و جریان‌ها و گروه‌های سیاسی این کار را انجام می‌دهند، با مدافعان این مغرضان و میکروب‌های کشنده اخلاق و پاک‌دامنی در جامعه هم باید برخورد قضایی جدی شود.

بخوانید: دسته آسیب شناسی حجاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.