تعریف واژه حجاب

براي تعریف واژه حجاب معانی لغوي مختلفی وارد شده است؛

از جمله پوشـش و آنچه به وسـیله آن خود را می پوشانند، منع، حائل بین دو چیز،ستر و در پرده قرار دادن.

واژه حجاب از نظر لغوی ،مصدر «حجب ، یحجب» می باشد و در کتب لغت به «پوشاندن» ،«در پرده کردن» ، «نگهداشتن» معنا شده است.

هرچند این تعاریف در ظاهر متفاوت هستند، اما در نتیجه همگرایی دارند.

تعریف واژه حجابتعریف واژه حجاب از نگاه شـرعی نیز ، بی ارتباط با معناي لغوي نیست،چرا که در اصطلاح دینی،حجاب، به پوشانیدن تمام بدن به جز صورت و دست ها تا مچ توسط زنان اطلاق می شود.

این نوع پوشش جز در برابر محارم براي زنان واجب بوده و جزء تکالیف دینی آنان به حساب می آید.

البته حجاب به معناي شـرعی، دارای دو بعـد ایجابی و سـلبی است:

  • بعد ایجابی آن وجوب پوشـش بدن طبق محدوده شـرعی
  • بعد سلبی آن حرمت تبرج ،خود نمایی و جلوه گري در برابر نامحرم است.

بدیهی است حجاب اسلامی با مراعات هر دو بعد ایجابی و سلبی محقق می شود.

شهید مطهری در این باره می نویسد :

«استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن ، یک اصطلاح نسبتا جدید است.

در قدیم مخصوصا در اصطلاح فقها ، کلمه «ستر» که معنی پوشش است ، به کار رفته است.

فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که معترض این مطلب شدند ؛

کلمه ستر را بکار برده اند ، نه کلمه حجاب را

حجاب واژه ای است عربی و معانی متعدد مانند : پوشش ، وسیله ای پوشیدن ، حایل و …»

استاد مطهری در ذیل عنوان واژه حجاب آورده اند:

«کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب ، بیشتر استعمالش به معنی پرده است .»

بخوانید : معنا و مفهوم حجاب

حجاب از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده ، وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست ؛ آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت قرار گیرد.

در ادامه می فرماید:

«بهتر این بود که کلمه حجاب عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را بکار می بردیم؛

زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب ، پرده است و اگر در مورد پوشش بکار برده می شود ،

به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند

که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود»

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که:

برای تعریف واژه حجاب گرچه در لغت اغلب به معنای پرده و حایل بکار می رفته است ،

اما امروزه به ویژه در اصطلاح ، فقط به معنای پوشش مخصوص زنان بکار می رود

و لذا در کلمات فقها و مفسرین متاخر و نویسندگان معاصر بجای کلمه «ستر» یا «پوشش» از این واژه برای تعریف واژه حجاب استفاده می گردد و به معنای پرده بکار نمی رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *