رنگ چادر

رنگ چادر باید فاقد جذابیت و نشاط باشد زیرا باعث جلب توجه افراد نامحرم نمی شود.

حجاب زن از نظر اسلام باید پوشاننده بدن او باشد و در هنگام مواجهه با نامحرم جلب توجه نکند.

در مقايسه با رنگ‌هاي ديگر، رنگ مشکی تامین کننده بهتری برای پوشش غلیظ زن است ،

رنگ مشکی به دلیل عدم جلب توجه و جذابیت انتخابی مناسب برای بانوان محجبه است.

رنگ چادر

وقتی خانمی در بیرون منزل چادر مشکی بر سر می کند می خواهد نشان دهد که نامحرم حق ندارد به این حریم نزدیک شود ، زیرا این حریم ، حریم حیا و عفت اوست.

جلب ریشه لغوي جلبـاب است.

کتـاب هـاي معتبر لغوي مانند:

  • لسان العرب
  • قاموس المحیط
  • اقرب الموارد

بیان کرده اند که یکی از معناهـاي جلب ، سـیاهی است.

لسـان العرب پس از نقل:«و جلب اللیـل یطرده النهـار»

بیان کرده است کـه شـاعر از جلب، سـیاهی را اراده کرده است.

همچنین، بسـیاري ازکتـاب هـاي لغوي همچون لسان العرب و العین و کتاب هاي تفسـیري مانند کّشاف و روح المعانی، بعضـی ازشواهـد شـعری را که جلب در آنها به معناي سـیاهی به کار رفته، نقل کرده انـد.

تبادر ذهنی زنان عرب از آیه ۵۹ سوره احزاب نیز سـیاه بودن رنگ این پوشش را تأیید میکند.

در تفسیر الدر المنثور ، از ام السـلمه، همسـرگرامی رسول اکرم صـلی االله علیه و آله روایت شده که: «زمانی که این آیه نازل شد ، زنان انصار ، به شـکلی از خانه ها بیرون آمدند که گویی مثل کلاغ سیاه پوشیده بودند؛ زیرا پوششی سیاه رنگ بر تن داشتند که سراپایشان را گرفته بود».

تفسیرهاي المیزان و روح المعانی نیز این مطلب را نیز گفته اند و سنن أبی داوود نیز با اندكی تفاوت، آن رابیان کرده است است.

کتـاب عون المعبود درشـرح سـنن أبی داوود در قضیه ای از ام سـلمه، آورده است:

دلیل تشبیه به کلاغ سـیاه، رنگ مشـکی، پوششی بوده که زنان انصار به عنوان جلباب در آن زمان استفاده میکرده اند.

از عـایشه نیز روایت شـده که گفت:

«خداونـد رحمت خویش را بر زنـان انصـار نازل فرمایـد.

هنگامی که آیه (یا ایها النبی قل لازواجک …) نازل شد، پارچه هاي ندوخته خود را شـکافتند و برسـرکردند.

آنها پشت سـر پیامبر نمازخواندند و گویی کلاغ سـیاه بر سـرشان نشسته بود.»

از نظر ویژگی هـاي روانشناسـی:

رنـگ مشـکی، بیشترین سازگـاري را با حکمت وجوب حجاب براي زنان دارا بوده و ازاین رو، بهترین رنگ براي چادر است. بر خلاف ادعاهاي برخی از افراد به ظاهر علمي استفاده از حجاب مشکی نه تنها جنبه منفي ندارد، بلكه با توجه  فلسفه حجاب، آرامش روانی و عدم تحریک در جامعه ایجاد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *