ریشه های بی حجابی

بدحجابی و جلوه گری زنان در برابر مردان بیگانه از عوامل فراوانی برخوردار است که ضمن بحث در مورد ریشه های بی حجابی به درمان هر یک اشاره می کنیم.

ریشه های بی حجابی

ریشه های بی حجابی عبارتنداز :

۱.هوسرانی

انسان به خاطر برخورداری از قوه شهوت که درون نفسش قرار دارد همواره ندای درخواست ها در آسمان روحش طنین انداز است و اگر بدون توجه به ارزش‌های دینی و اخلاقی به این خواسته ها پاسخ مثبت دهد او را به انسانی هوسران مبدل می سازند.

برخی زنان فقط به خاطر هوسرانی به تنوع لباس،آرایش و زینت و خودنمایی در جامعه می پردازند و خود را به هر زن و مردی ارائه می کنند.البته بسیاری از آنها از تعرض مردان نامحرم هراسناکند و تنها مایلند آزاد باشند تا به این تمایلات نفسانی خود عمل کنند. آنها جز به شیک پوشی ،خودنمایی، لذت خواهی،خوشگذرانی نمی اندیشند و شاید نتواند بیندیشند و از همین رو بهترین اوقات خود را در قدم زدن در محیط های تجاری، تفریحی،مهمانی‌های مفسده انگیز و انتخاب دوست داشتنی های خود می‌دانند و به نمایش ظواهر خود به دیگران اصرار دارند و اگر ازدواج کرده باشند چه بسا همسر خود را همانند بنده ای به خیابان‌ها،پاساژها و مغازه ها می کشانند تا به انتخاب های هوس آلود خود دست یابند.

امیرالمومنین علیه السلام فرمود:

کسی که بر شهوات پیش گیرد آفت ها بر او سرعت می گیرند.

و در حدیثی دیگر فرمود:

اگر از هوای نفس خود اطاعت کنی کروکورت می کند و آخرت تو را تباه می گرداند و هلاکت می سازد.

۲.کسب موقعیت

انسان موقعیت طلب است و همواره می خواهد در میان مردم از جایگاهی درخور توجه برخوردار باشد.

چنین جایگاهی به دو صورت حقیقی و کاذب محقق می شود .

موقعیت حقیقی در اثر تحصیل علم و فضایل اخلاقی به دست می آید، اما برخی زنان که فاقد این ارزش‌ها هستند با نمایش زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی و ساختگی زنانه خود سعی در جلب توجه دیگران می کنند تا به کمبود های باطنی خود پاسخ دهند. غافل از آنکه هرگز کسی نمایش زیبایی های زنانه را دلیل بر شخصیت و جایگاه ارزشی او نمی گیرد.

ارزش زن بالاتر از آن است که خود را چرا گاه چشم های گرسنه نامحرمان سازد.

۳.ضعف ایمان

بی حجابی فقر فرهنگی دینی است.

فرامین الهی و از جمله حجاب اسلامی ،از سوی خدای تعالی به بشر ابلاغ گردیده است

و عمل به آنها جز در پرتو ایمان به پروردگار عالم که ریشه اصلی عمل است میسر نخواهد بود.

بنابراین کسانی که از اعتقاد به خداوند در شک و تردید به سر می‌برند و قلب آنها از ایمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام اطمینان نرسیده است در عمل به دستورات الهی تسامح می ورزند و تا زمانی که این مشکل اعتقادی برطرف نشود بهبودی حاصل نمی گردد. چرا که ایمان به خدا مادر ارزش هاست.

۴.دگر آزاری

یکی دیگر از ریشه های بی حجابی و خودنمایی بسیاری از زنان، عقده دگرآزاری است.

برانگیختن تمایلات دیگری همراه با محروم کردن یک بیماری دگرآزاری است.

دگر آزاری جنسی نیز به این است که زنی خود را بیاراید و در معرض دید دیگران قرار دهد تا تمایلات او برانگیخته شود و بدون پاسخ بماند.

اگرچه این حرکت،مردان جامعه را برعقده مند می کند اما زنان بیمار از حرکت خود لذت می برند.

۵.غربزدگی

تقلید از غرب یکی از مشکلات دیرینه تعدادی از زنان مسلمان بوده است که بدون کمترین تفکر و تحلیلی از زندگی زن غربی به او اظهار تمایل کرده اند.

خمیر مایه اصلی این تغییر را جهل و هوس تشکیل می دهد.

ترسیم گوشه‌ای از آنچه بر زن غربی می گذرد می تواند پرده تاریک جهل فریب خوردگان جوامع غربی را پاره کند تا به خود آیند. غرب در برابر گرفتن حجاب زن چیزی به او نداده است بلکه به دنبال آن ارزش های دیگر او را ربوده است به گونه‌ای که زن غربی فقیر ترین زن عالم است.زندگی و سعادت زن مسلمان مهم تر از آن است که بخواهد آن را بر اساس هوسرانی ها و تقلید از زنان جاهل و اسیر غرب تنظیم کند.

۶.زیبایی طلبی

برخی دختران و زنان میل دارند به صورت زیبا نزد دیگران حضور یابند

و با توجه به اینکه حجاب دینی زیبایی‌های آنها را پوشش می دهد سعی در ناقص کردن حجاب خود دارند.

به همین منظور بخشی از موهای سر و گردن خود را به نمایش می‌گذارند، و سعی در پوشش لباس های زننده،چند رنگ و یا بسیار شاد دارند.

امیرالمومنین علیه السلام فرمود:

پوشیدگی برای زن سودمندتر و زیبایی او را پایدار تر می سازد.

۷.ازدواج

عده‌ای از دختران،خودنمایی و سپس ارتباط با نامحرم را پلی برای رسیدن به ازدواج می‌پندارند.

آنها گمان برده اند که اظهار زیبایی‌های زنانه می‌تواند جوانان را به آنها راغب کند به همین خاطر موهای خود را به نمایش می‌گذارند و با پوشیدن لباس‌های جاذبه دار در تحصیل شوهر حرکت می کنند.

غافل از اینکه جوانان با همه خوشرویی هایی که با دختران دارند هرگز به ازدواج با آنها تن نخواهند داد.

بی تقوا ترین مرد جامعه برای ازدواج خود به دنبال عفیف ترین دختر می رود.

همه جوانان دوست دارند دختری را برای همسری خود گزینش که برای یک مرتبه طرح دوستی و خوشگذرانی با جوان دیگری نداشته است

و اسرار و زیبایی‌های جسمانی خود را تابلوی نامحرمان نکرده باشد.

جوانان بی تقوا از دختران خود نما برای لذت های موقتی و تفریحات زودگذر خود استقبال می کنند

اما هیچ گاه آنها را به همسری شرعی و قانونی خود نمی پذیرد و به تعبیر دیگر دختران خود نما در چشم ما جا دارد و زنان پوشیده در دل ها مأوا گرفته اند.

۸.ضعف حیا

ضعف این صفت از سستی اعتقاد به مبدا و معاد سرچشمه می گیرد.

و بی حجابی از مصادیق بارز بی حیای است که از ضعف ایمان ناشی می شود.

امام صادق علیه السلام فرموده است:

ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.

پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

 خدا حیا و پوشیدگی بندگانش را دوست دارد.

بی حیایی زنان و دختران جوان غالباً از دوستان بی حیا،فیلم های مبتذل، جهل به ارزش والای عفت و حیا و فرهنگ اقوام و خانواده به ویژه روحیه مادر و پدر سرچشمه می گیرد.و بی شرمی بسیاری از دختران از برهنگی آنها به هنگام حضور در جامعه در سالیان قبل از تکلیف ناشی می شود.

امیرالمومنین(ع) فرموده است:

کسی که پاکدامنی پیشه کند گناهانش کم و در نزد خدا منزلتی عظیم دارد.

۹.ملامت دیگران

یکی از ریشه های بی حجابی و خودنمایی دختران و زنان، ملامت اعضای خانواده، فامیل و دوستان است.

چه بانوانی که به خاطر سلامت نفسی که دارند می‌خواهند از حجاب دینی کامل برخوردار باشند اما راهزنان راه خدا به آنها شبیخون میزنند و زبان به ملامت می گشایند.گاهی ملامت ها از سوی مردان فامیلی صورت می‌گیرد.

ریشه اصلی ملامت اکثر این افراد هواهای نفسانی آنهاست

زیرا با بی حجابی و خود نمایی زنان و دختران بهتر می توانند به لذت های نامشروع خود دست یابند.

۱۰.خانواده

خانواده هایی که از تعالیم دینی فاصله می‌گیرند به یک فرهنگ برزخی بین اسلام و خواسته های نفسانی خود می رسند.

بسیاری از عقاید آنها رنگ مذهبی و دینی ندارد.

اینان همان کسانی هستند که دین را لقلقه زبان ساخته و با کمترین سختی یا تضاد با تمایلاتشان به راحتی از دین خدا چشم پوشی می کنند.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که از ابعاد معنوی مبارزه با نفس برخوردار است

پوشش دینی است که در خانواده های شبه مذهبی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست

و فرزندان آنها نیز به فرهنگ تسامح به دین که از ره آوردهای تربیتی والدین از خو میگیرند و در نتیجه زاد و ولد آنها نیز نسخه های تکراری آنها خواهد بود.

یعنی آنها نیز فرهنگ بی اعتنایی به احکام دینی را دنبال می کنند.

بخشی از بدحجابی های جامعه منسوب به این خانواده ها و والدین شبه مذهبی است که از غیرت دینی تهی مانده اند.

خوشا به حال دختری که از مادر عفیف و پوشیده برخوردار است که روحیه چنین مادری بهترین زمینه حجاب او خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *